Over Sonac

Sonac: producent van duurzame ingrediënten

Sonac is sinds de oprichting in 2001 uitgegroeid tot een wereldwijde innovator en toonaangevende producent van duurzame ingrediënten voor de voedingsmiddelen-, huisdierenvoeding- en diervoederindustrie en de markten voor kunstmest, chemische- en farmaceutische producten. Op basis van een uniek ‘afval tot grondstoffen’-concept verwerken wij grondstoffen van dierlijke oorsprong en ontwikkelen wij eiwitten, mineralen, vetten en tal van andere speciale ingrediënten.

Sonac is onderdeel van Darling Ingredients, een wereldspeler in de innovatieve en duurzame verwerking van verschillende organische reststromen en dierlijke bijproducten. De eindproducten van Darling Ingredients worden gebruikt als natuurlijke ingrediënten voor voedingsmiddelen, diervoeders, farmaceutische producten, technische toepassingen, meststoffen en bio-energie.

Plattegrond Sonac

Processen en producten

Binnen Sonac Son vindt de verwerking van bloed en pluimveeveren plaats. Dit vindt plaats conform de daarvoor geldende wettelijke eisen. De producten uit deze verwerking worden geleverd als natuurlijke ingrediënten aan producenten van diervoeders voor honden en katten, en voor visvoer. Ook kan het als natuurlijke meststof worden toegepast.

Het productieproces voor de verwerking van bloed bestaat grofweg uit:

  1. Aanvoeren en opslaan bloed
  2. Coagulatie
  3. Centrifugeren en mengen
  4. Drogen
  5. Opslaan en afvoeren bloedmeel

Het productieproces voor de verwerking van veren bestaat grofweg uit:

  1. Aanvoeren, opslaan en ontwateren
  2. Hydrolyseren
  3. Drogen
  4. Zeven en malen
  5. Opslaan en afvoeren verenmeel

Optimaal gebruik van elk type grondstof

Sonac heeft gespecialiseerde productielocaties voor een optimaal gebruik van elk type grondstof. Met onze activiteiten richten wij ons bij Sonac Son op de productie van functionele eiwitten. Wij verwerken bloed en veren tot grondstoffen voor (huis)diervoedingen biologische meststoffen.