Over Rendac

Rendac: voor de gezondheid van mens en dier

Om de gezondheid van mensen te bewaken en dierziekten te voorkómen, verzorgt Rendac  het veilig ophalen en verwerken van dierlijk restmateriaal en kadavers in Nederland.

Wij beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring en schaalgrootte om bij een uitbraak van een dierziekte de overheid bij te staan in het garanderen van de gezondheid voor mens en dier. Deze verantwoordelijkheid nemen wij serieus. Sinds de oprichting in 1934 zetten onze medewerkers zich elke dag in om dierlijk restmateriaal en kadavers op een betrouwbare manier op te halen en veilig te verwerken.

Rendac heeft diverse op maat gemaakte diensten voor de verwerking van dierlijk restmateriaal en kadavers tot nuttige grondstoffen en bio-energie. Vanuit onze hoofdvestiging in Son, de twee overslagstations in Woudenberg en Nijverdal en de drie containerwisselstations in Berkel en Rodenrijs, Heerhugowaard en Sumar zamelen wij het dierlijk restmateriaal en de kadavers efficiënt in door heel Nederland. Zo voorkomen wij dierziekte- en volksgezondheidsrisico’s en gebruiken we onze eindproducten voor de productie van groene energie en duurzame brandstoffen. 

Plattegrond Rendac

Geschiedenis Rendac

Internationaal toonaangevende onderneming binnen Darling Ingredients

Rendac bedient de agrarische en vleesverwerkende sectoren al ruim 85 jaar met betrouwbare ophaaldiensten. Onze organisatie werd in 1934 opgericht door de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB), voorloper van de huidige ZLTO, een Nederlandse vereniging voor agrarische ondernemers. Wij stonden in die tijd bekend onder de naam N.V. Chemische Bedrijven van de N.C.B. (Cebeson) en verwerkten dierlijk materiaal voor heel Zuid-Nederland. Door de jaren heen groeide Rendac door groei en acquisities uit van een regionale dienstverlener naar een internationaal toonaangevende onderneming.

In 2014 werd Rendac, als onderdeel van VION Ingredients, overgenomen door Darling Ingredients. Deze onderneming is wereldwijd de grootste producent van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet-eetbare organische restmaterialen. Darling Ingredients wordt internationaal gerespecteerd als pionier in het verwijderen en herbestemmen van restmaterialen. Het bedrijf begon in 1882 in de Verenigde Staten onder de naam Ira C. Darling & Company. 

Processen en producten

Er gelden strenge wettelijke eisen voor het verwerken en onschadelijk maken van het dierlijk restmateriaal dat Rendac ophaalt.

Het productieproces ziet er als volgt uit:
1. Aanvoer en ontvangst van materiaal
2. Verkleinen
3. Pasteuriseren
4. Steriliseren
5. Indampen
6. Ontvetten
7. Koelen
8. Opslaan en afvoeren

Al deze bewerkingsstappen resulteren uiteindelijk in diermeel, dierlijk vet en water. Het water wordt naar de eigen afvalwaterzuivering geleid en na zuivering geloosd op het oppervlaktewater. Het diermeel wordt afgevoerd en als biobrandstof ingezet in onder andere elektriciteitscentrales. Het dierlijk vet wordt afgevoerd naar Ecoson en daar verder verwerkt, of ingezet als biobrandstof binnen de eigen inrichting, of afgevoerd naar derde als grondstof voor biobrandstof.

Neem een kijkje in onze productieprocessen

Veilige en verantwoorde verwijdering van kadavers en dierlijk restmateriaal

Rendac zorgt voor een veilige en verantwoorde verwijdering van kadavers en dierlijk restmateriaal in Nederland. Hiervoor heeft Rendac een speciale ophaalservice ontwikkeld. Deze service zorgt voor het gestructureerd ophalen van kadavers en dierlijke restmaterialen bij verschillende aanbieders. Voor meer informatie omtrent de ophaalservice verwijzen wij u naar de algemene site van Rendac.