Rendac dierlijk restmateriaal en kadavers tot nuttige grondstoffen en bio-energie. Op deze manier dragen wij bij aan het voorkómen van dierziekte- en volksgezondheidsrisico’s in Nederland. Daarnaast gebruiken wij onze eindproducten voor de productie van groene energie en duurzame biobrandstoffen. Wij hechten belang aan een goede leefomgeving en een goede relatie met omwonenden. U leest hier onze aanpak voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen in relatie tot het milieu, en de situatie met betrekking tot geurhinder en de maatregelen die wij daarvoor treffen.