Bijdragen aan een
duurzamere wereld

Rendac verwerkt dierlijke restmaterialen en kadavers tot nuttige grondstoffen en bio-energie. Op deze manier dragen wij bij aan het voorkomen van dierziekte- en volksgezondheidsrisico’s in Nederland. Wij hechten belang aan een goede leefomgeving en een goede relatie met omwonenden. Meer informatie over Rendac en ons maatschappelijk verantwoord ondernemen, lees je op dit platform.

Aanpak geurhinder

Om geuroverlast verder te verminderen, investeren wij tot en met 2020, € 7 miljoen in extra geurbestrijdingsmaatregelen. Daarbij gaan wij verder dan de wettelijke milieu-eisen ons verplichten.

Extra maatregelen geurreductie